קבוץ יד מרדכי, ד.נ. חוף אשקלון, מיקוד 79145, טל. 073-2318300, פקס : 073-2318333 בית ספר שקמה